Staroba je rovnako krehká ako detstvo...
Je čas... (vzdelávať sa)Portál a internetový spravodaj nielen pre seniorov

Naši sponzori

logo a odkaz na ESET logo a odkaz na www.nadaciaorange.sk logo a odkaz na www.nadaciaspp.sk logo a odkaz na DELL logo a odkaz na ZONER logo a odkaz na www.staremesto.sk logo a odkaz na www.divadloaha.sk logo a odkaz na Microsoft logo a odkaz na Hewlett Packard logo a odkaz na mojhosting.sk logo a odkaz na www.dobrovolnictvo.sk
logo a odkaz na www.infofila.cz logo a odkaz na www.Usetri.sk - Kto šetrí má na 3 logo a odkaz na Klub SNM logo a odkaz na www.MonAMI.info logo a odkaz na www.e-academy.cz logo a odkaz na www.setri.sk logo a odkaz na www.generace.cz - Generace - časopis nejen pre seniory logo a odkaz na www.zodpovedne.sk logo a odkaz na www.tretivek.cz ESET online scanner - odkaz a logo

Pozrite si starú stránku klubu

Kurzy

Operačný systém WINDOWS

 • koncepcia systému
 • ako funguje?
 • verzie a ich základné odlišnosti
 • aké sú výhody?
 • spustenie systému
 • vypnutie systému
 • reštartovanie systému
 • príslušenstvo systému
 • hierarchická štruktúra, adresár
 • vyhľadávanie adresárov a súborov (zložiek)
 • užívateľské prostredie – vlastnosti
 • ovládacie panely, nastavenie užívateľského prostredia
 • uľahčenie práce s adresármi a súbormi - WinCommander

Rozsah zručností: Absolvent kurzu sa naučí pohybovať v systéme, pracovať s ním, nastavovať užívateľské prostredie (napr. pohyb myši, pozadie, vzhľad pracovnej plochy a pod.), kopírovať, mazať a podľa potreby pracovať s adresármi a súbormi.

Hardvér

 • hardvér (pojmy - HDD, ROM, RAM, BIOS...)
 • periférne zariadenia
 • základné súčasti počítača
 • aké parametre má/mal by mať počítač, čo znamenajú „tie čísla a pojmy“
 • praktické zapojenie počítačových súčastí
 • rady pre zásahy amatéra

Rozsah zručností: Absolvent kurzu sa oboznámi s fyzickými súčasťami počítača, prakticky si vyskúša ich zapojenie.

Práca s internetom

 • čo je internet, nekonečný zdroj informácií
 • internetový server
 • web stránka
 • adresa web stránky
 • ako hľadať informácie, najlepšie vyhľadávače a portály
 • ako si zriadiť konto, e-mail
 • ako bezpečne prijímať elektronickú poštu
 • Outlook, hromadná pošta

Rozsah zručností: Absolvent kurzu sa naučí používať internet, vyhľadávať stránky, sťahovať a ukladať informácie z nich na pevný disk svojho počítača, zriadiť si a používať svoje e-mailové konto. Obsahom školenia je lepšie využitie komunikačných služieb v počítačovej sieti aj prostredníctvom programového produktu MS Outlook. Prehľad o správnej konfigurácii elektronickej pošty, vytváraní kontaktov a adresárov a rady na ich využitie a zefektívnenie práce v ďalších produktoch MS Office. Účastníci školenia sa naučia využívať aj ďalšie funkcie, napr. zadávanie a kontrola úloh a využívanie kalendára na efektívne plánovanie času.

Softvér - inštalácia, údržba, ochrana

 • ochrana pred vírusmi, kde zohnať antivírový program
 • ako možno zálohovať údaje
 • inštalácia a odinštalovanie softvéru
 • druhy softvéru, freeware, shareware, trial
 • komprimácia dát, používanie
 • knižnice dll, systémové súbory – ako sa vyhnúť poškodeniu?
 • scandisk, defragmentácia – kedy používať?
 • vytvorenie ďalšieho disku na PC, napr. program Fdisk

Rozsah zručností: Absolvent kurzu sa oboznámi s problematikou zavírenia počítača, antivírusovej ochrany, princípu inštalácie softvérových programov, dozvie sa aké typy softvéru poznáme, naučí sa komprimovať (pakovať) resp. dekomprimovať dáta.

MS Outlook

Rozsah zručností: Obsahom školenia je lepšie využitie komunikačných služieb v počítačovej sieti prostredníctvom programového produktu MS Outlook. Hlavná pozornosť je venovaná správnej konfigurácii elektronickej pošty, vytváraniu kontaktov a adresárov a ich využitie na zefektívnenie práce v ďalších produktoch MS Office. Účastníci školenia sa naučia efektívne využívať aj ďalšie možnosti, ako je zadávanie a kontrola úloh a využívanie kalendára na efektívne plánovanie času.

MS Word – základy

 • základy práce s textovým editorom
 • vlastnosti písma, klávesnica, farba písma a pozadia, horný a dolný index
 • zarovnanie, riadkovanie, číslovanie
 • odrážky, odsadzovanie, ohraničenie
 • pravopis a gramatika, automatické opravy chýb
 • vkladanie tabuliek a ich editácia v texte
 • vkladanie symbolov, komentárov, a ďalších objektov
 • vzhľad stránky a príprava na tlač

V úvode kurzu sa účastníci oboznámia so základmi filozofie a s ovládaním počítača v grafickom prostredí MS WINDOWS. Hlavná časť výučby je venovaná nastaveniu vlastnosti parametrov dokumentu a editora a vlastnej tvorbe dokumentu t.j. editovaniu (text, obrázok, tabuľka, rám, graf, rovnica, iný objekt). Dôraz sa kladie najmä na pochopenie práce pomocou štýlov a šablón.

Rozsah zručností: Absolvent kurzu sa naučí používať väčšinu funkcií, ktoré poskytuje textový editor WORD, potrebných na vytváranie a úpravu textov.

MS Word - pre mierne pokročilých

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať základné typy dokumentov používané v administratívnej praxi na úpravu písomností, napr. osobný list, pozvánka, zápisnica, prezenčná listina, objednávka, fax a ďalšie. Dokumenty sa budú vytvárať vo forme preddefinovaných šablón, ktoré je možné využívať ako štandardné elektronické hlavičkové papiere.

MS Excel – základy

 • základy práce, zošit a hárok
 • pohyb v súbore, selektovanie
 • vlastnosti bunky, zlúčenie a centrovanie, orámovanie buniek
 • ukotvenie riadkov a stĺpcov
 • vkladanie riadkov, stĺpcov, hárkov, komentárov
 • hľadanie a nahradenie dát
 • zmena štýlu (R1C1)
 • hypertextové odkazy, vkladanie grafov a ich editácia

Rozsah zručností: Kurz určený pre tých, čo sa s touto aplikáciou ešte nestretli, ktorí sa chcú naučiť základy práce v MS EXCEL a v prvom rade ho chcú využívať na tvorbu grafov, ktorí potrebujú efektívne využívať PC na spracovanie numerických a iných informácií vo forme tabuliek a výsledky ktorých je potrebné prezentovať aj graficky. Hlavná časť výučby je venovaná tvorbe a formátovaniu tabuliek a kalkuláciám v nich. Dôležitou súčasťou je grafické zobrazenie údajov. Dôraz sa kladie na výučbu na názorných príkladoch a na nácvik zručnosti.

MS Excel - pre mierne pokročilých

 • práca s dátami, usporiadavanie dát
 • filtre, medzisúčty
 • overovacie pravidlá
 • kontingenčné tabuľky
 • princíp vkladania funkcií
 • ukážka vkladania vybraných typov funkcií

Rozsah zručností: Kurz je určený pre všetkých, ktorí ovládajú základy práce v MS EXCEL a potrebujú sa zdokonaliť vo využívaní ďalších možností ktoré tento produkt poskytuje.

Hlavná časť výučby je venovaná kalkuláciám, výpočtom, funkciám v EXCEL. Absolvent kurzu (predpokladá sa základná znalosť aplikácie, pohybu v Excel). Účastník sa oboznámi s niektorými najbežnejšími i menej využívanými funkciami MS EXCEL, ktoré však značne uľahčujú prácu s dátami a zjednodušujú výpočty.

Ďalšie kurzy vo výbere:

 • Tvorba osobnej webstránky – HTML
 • Digitálna fotografia, vlastný album na webe
 • ZONER MEDIA EXPLORER 5.0
 • ZONER Callisto 4.0
 • MS Publisher
 • MS OUTLOOK
 • OPEN OFFICE
 • Skener, skenovanie
Akcie odkaz na www.senior.sk tabory.sk - logo a odkaz
webnoviny.sk - logo a odkaz
logo a odkaz na 1.Slovenské Neziskové Servisné Centrum

Miesto pre reklamu

logo a odkaz na e-learning logo a odkaz na Podujatia.sk logo a odkaz na pc revue.sk logo a odkaz na knihy.cpress.czlogo a odkaz na akonapocitac.sk
travelo.sk - logo a odkaz logo a odkaz na www.fuxo.sk logo a odkaz na Europuls.net alebo Europuls.eu - Catalog of the European Internet Resources logo a odkaz na www.praveorechove.com logo a odkaz na europa.eu/idabc/en/, ted.europa.eu/, europa.eu.int/idabc/, ec.europa.eu/youreurope/index_en.html Jak psát web logo a odkaz na www.LastMinute.sk aha.sk :: Internet na tri odkaz na stránku www.podujatie.sk

odkaz na štatistiku na toplist.cz
Návštevnosť
od mája 2005


Copyright © 2003 - 2010 Občianske združenie regióny.sk. Všetky práva vyhradené. Aktualizované 4. 3. 2010. Patyo :: webmaster@regiony.sk ::